• Výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Investičná výstavba výrobných zariadení pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny
  • Poradenská a konzultačná činnosť

Vitajte na stránke GEMCASS PROGRESS, s.r.o.

Na začiatku, pri vzniku našej spoločnosti bol jediný zámer, a to vytvoriť dobre fungujúcu a prosperujúcu spoločnosť, ktorá sústredí svoje podnikateľské aktivity na územi regiónov Košického kraja a Gemeru – oblastí Východného Slovenska a zabezpečí tak ekonomický progres v týchto regiónoch. To vysvetľuje vznik obchodné meno „ GEMCASS PROGRESS, s.r.o.“. Gem ako Gemer a Cass ako Cassovia.

Počnúc rokom 2004 sme s uvedeným zámerom začali fungovať ako podnikateľský subjekt, ktorý si postupne a systematicky buduje stabilné miesto v trhovom mechanizme východnej časti nášho Slovenska.

Sme spoločnosť, ktorá sa prispôsobuje novým podnikateľským trendom a využíva pri tom najnovšie poznatky konzultované s externými odbornými konzultantmi a partnerskými spoločnosťami.

Ako ekonomicky fungujúcej spoločnosti s ekologickým prístupom je naším cieľom dlhodobé dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku pri zachovaní ekologickej rovnováhy nášho regiónu.

Aké sú výhody fotovoltaiky?

  • šetrná k životnému prostrediu
  • neprodukuje žiaden odpad
  • energia zo slnečného žiarenia je zdarma
  • žiadny hluk ani emisie
  • minimálne prevádzkové náklady
  • návratnosť investície od 6 do 10 rokov, podľa lokality

Kontaktné údaje

GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice 040 12
Slovenská republika

E-mail: gempro@gempro.sk

Realizované projekty