• Výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Investičná výstavba výrobných zariadení pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny
  • Poradenská a konzultačná činnosť

Kontaktné informácie
GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice 040 12
Slovenská republika

E-mail:
gempro@gempro.sk

Aké sú výhody fotovoltaiky?

  • šetrná k životnému prostrediu
  • neprodukuje žiaden odpad
  • energia zo slnečného žiarenia je zdarma
  • žiadny hluk ani emisie
  • minimálne prevádzkové náklady
  • návratnosť investície od 6 do 10 rokov, podľa lokality

Kontaktné údaje

GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice 040 12
Slovenská republika

E-mail: gempro@gempro.sk

Realizované projekty