• Výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Investičná výstavba výrobných zariadení pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny
  • Poradenská a konzultačná činnosť

Predstavenie spoločnosti

Na začiatku, pri vzniku našej spoločnosti bol jediný zámer, a to vytvoriť dobre fungujúcu a prosperujúcu spoločnosť, ktorá sústredí svoje podnikateľské aktivity na územi regiónov Košického kraja a Gemeru – oblastí Východného Slovenska a zabezpečí tak ekonomický progres v týchto regiónoch. To vysvetľuje vznik obchodné meno „ GEMCASS PROGRESS, s.r.o.“. Gem ako Gemer a Cass ako Cassovia.

Počnúc rokom 2004 sme s uvedeným zámerom začali fungovať ako podnikateľský subjekt, ktorý si postupne a systematicky buduje stabilné miesto v trhovom mechanizme východnej časti nášho Slovenska. Sme spoločnosť, ktorá sa prispôsobuje novým podnikateľským trendom a využíva pri tom najnovšie poznatky konzultované s externými odbornými konzultantmi a partnerskými spoločnosťami.

Ako ekonomicky fungujúcej spoločnosti s ekologickým prístupom je naším cieľom dlhodobé dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku pri zachovaní ekologickej rovnováhy nášho regiónu. Primárnou podnikateľskou aktivitou našej spoločnosti je podnikanie v oblasti energetiky, založené na zásade využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Tak ako je slnko zdrojom energie na ktorý sa môžeme spoľahnúť, tak chce byť naša spoločnosť stabilným článkom pri využívaní tejto energie a jej distribúcie ku konečnému spotrebiteľovi.

Aké sú výhody fotovoltaiky?

  • šetrná k životnému prostrediu
  • neprodukuje žiaden odpad
  • energia zo slnečného žiarenia je zdarma
  • žiadny hluk ani emisie
  • minimálne prevádzkové náklady
  • návratnosť investície od 6 do 10 rokov, podľa lokality

Kontaktné údaje

GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice 040 12
Slovenská republika

E-mail: gempro@gempro.sk

Realizované projekty