• Výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
 • Investičná výstavba výrobných zariadení pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
 • Prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny
 • Poradenská a konzultačná činnosť

PROJEKTY EÚ

 • Výstavba fotovoltaickej elektrárne "Uzovská Panica slnečná fotvoltaická elektráreň 0,999 MW" v Uzovskej Panici, okres Rimavská Sobota.

  Uvedená výstavba bola realizovaná v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, Kód výzvy KaHR-21SP-0801, názov projektu: Uzovská Panica slnečná fotovoltaická elektráreň 0,999 MW.

  Výstavba bola ukončená 12/2010. • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: www.opkahr.sk


Aké sú výhody fotovoltaiky?

 • šetrná k životnému prostrediu
 • neprodukuje žiaden odpad
 • energia zo slnečného žiarenia je zdarma
 • žiadny hluk ani emisie
 • minimálne prevádzkové náklady
 • návratnosť investície od 6 do 10 rokov, podľa lokality

Kontaktné údaje

GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice 040 12
Slovenská republika

E-mail: gempro@gempro.sk

Realizované projekty