• Výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
 • Investičná výstavba výrobných zariadení pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
 • Prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny
 • Poradenská a konzultačná činnosť

Predmet činnosti

Sme spoločnosť, ktorá sa prispôsobuje novým podnikateľským trendom a využíva pri tom najnovšie poznatky konzultované s externými odbornými konzultantmi a partnerskými spoločnosťami.

Ako ekonomicky fungujúcej spoločnosti s ekologickým prístupom je naším cieľom dlhodobé dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku pri zachovaní ekologickej rovnováhy nášho regiónu.

Medzi naše hlavné činnosti patrí:

 • Výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
 • Investičná výstavba výrobných zariadení pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
 • Prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny
 • Poradenská s konzultačná činnosť s tým spojená

Aké sú výhody fotovoltaiky?

 • šetrná k životnému prostrediu
 • neprodukuje žiaden odpad
 • energia zo slnečného žiarenia je zdarma
 • žiadny hluk ani emisie
 • minimálne prevádzkové náklady
 • návratnosť investície od 6 do 10 rokov, podľa lokality

Kontaktné údaje

GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice 040 12
Slovenská republika

E-mail: gempro@gempro.sk

Realizované projekty